UV Dezinfikatori

UV dezinfikatori prostora

Dezinfikator prostora  se postavlja u poslovne ili privatne prostorije i na taj način dezinficira cijeli prostor od bakterija i virusa kao i Covid 19.

Upute za upotrebu se mogu dobiti od proizvođača Z&R doo

Tel 099 2534 264

Dezinfikator ljudi

Dezinfikator ljudi se postavlja u javne ili privatne prostore a služi za dezinfekciju cijele ljudske figure.

Upute za upotrebu se mogu dobiti od proizvođača Z&R doo

Tel 099 2534 264

Dezinfikator za ruke i sitni osobni pribor

Upute za upotrebu se mogu dobiti od proizvođača Z&R doo

Tel 099 2534 264

Dezinfikator za ruke sa tajmerom

Upute za upotrebu se mogu dobiti od proizvođača Z&R doo

Tel 099 2534 264