Regulator RS3 Led Dimmer 0-10V

Regulator svijetla RS3 je novo ptojektirani dimmer koji služi za regulaciju dimabilnih transformatora za led a koji imaju dimabilnu regulaciju tj izvode 0-10 V na koje se spaja ovaj dimmer.Isto tako ovaj dimmer može regulirati jačinu svijetla kod vanjskih led reflektora koji imaju ulaz za dimanje od 0-10 V.Radi detaljnijih informacija oko načina rada ovog dimmera nam se možete javiti na naš kontakt broj.

Ovaj dimmer se trenutno isporučuje u duplom modularnom kučištu sistema Plana od firme Vimar a nudit će se i u duplim modularnim kučištima ostalih firmi.