Timer T1

Timer T1 je uređaj koji služi za programirano paljenje odnosno gaženje reklame u određenom vremenskom ritmu.Sa njim možete namjestiti

vrijeme rada reklame od nekoliko sekundi a isto tako i pauzu između rada odnosno svjetljenja  reklame. 

Na ovaj način rada reklama više dolazi do izražaja jer  ovakvim načinom rada privlači više pažnje u gomili ostalih reklama koje se nalaze do nje.

Osim ovog timera za  unutarnju montažu u električni ormarić, nudimo i Timer T2 koji možete direktno postaviti u reklamu ili do reklame na 

otvoreno jer se  nalazi u vodonepropusnoj kutiji.