Regulator RS1 Led Dimmer sa osiguračem

Regulator rasvjete RS1 sa osiguračem je namjenjen prvenstveno za ugradnju na mjestima gdje je izmjena osigurača kod standardne verzije RS1 regulatora otežana.Ovdje se prvenstveno misli na mjesta u kafićima gdje su regulatori postavljeni gdje im je pristup i skidanje otežano.Izradom ovakvih regulatora je izmjena osigurača jednostavna jer je potrebno samo sa par okreta odvrnuti kapicu osigurača i zamjeniti unutarnji standardni osigurač.