Luxomat ZR4

LUXOMAT ZR4 je smiješten u plastičnu kutiju koja se montira na držač šine tako da je pogodna za električne ormare, a senzor se posebno montira na vanjsko svijetlo.

Dužina kabela za senzor može iznositi i preko 50 m.

Max. opterećenje ovog luxomata je 8A ili 1760W.

Postoji i verzija 16A ili 3520W.

Ovom luxomatu je napajanje 110 -230V  AC

Isto tako ovaj Luxomat možete dobiti u verziji napajanja 12V i 24V  DC